HOTLINE: 0905 691 967 v pracovných dňoch od 08:00 - 16:00

O nás

Image

O nás

Spoločnosť Fire Academy kladie dôraz na aktívne, sústavné vzdelávanie, školenia a odborné konzultácie a získava vysokú úroveň v danom odbore. Do našich radov patrí kolektív skúsených predajcov, technici na opravu hasičských čerpadiel a výzbroje, projektanti - špecialisti požiarnej ochrany, technici požiarnej ochrany, kontrolóri a opravári hasiacich prístrojov, kontrolóri požiarnych vodovodov - hydrantov a hadicových zariadení, odborne spôsobilí technici na kontrolu, montáž a servis protipožiarnych dverí, požiarnyh klapiek a protipožiarnych prestupov.

Image

Cieľ

Náš cieľ je odborne, profesionálne a zodpovedne oboznámiť našich zákazníkov o našich produktoch a výhodách, ďalej o povinnostiach fyzických osôb, právnických osôb, podnikateľov, zástupcov hasičských jednotiek, zástupcov samospráv na úseku ochrany pred požiarmi. Zároveň pri projektovaní a výstavbe stavieb pomáhať investorovi dodržiavať a navrhovať odborne spôsobilé riešenia na úseku ochrany pred požiarmi. V priebehu realizácie stavby odborne nainštalovať požiarno technické zariadenia a počas úžívania stavby prevádzať na nich kvalifikovanú kontrolu a údržbu.

Image

Naša cenová ponuka

Hlavnou úlohou je kvalitne vykonaná práca s odborne spôsobilými osobami, čo je u nás samozrejmosťou. Predpokladom na kvalitne vykonanú prácu je aj profesionálne a na to určené špecializované zariadenia, ktoré používame na výkon našich prác a služieb. Pre výrobcov požiarno technických zariadení sme významný spoľahlivý partner a to je výhodou pre našich zákazníkov - dodávať im overený a spoľahlivý tovar v súlade s platnou legislatívou.

 

Copyright © FIRE ACADEMY 2024. Created by canalmedia