HOTLINE: 0905 691 967 v pracovných dňoch od 08:00 - 16:00

Novinky

Certifikované protipožiarne revízne dvierka EI 45 D1 S podľa SK legislatívy, vyrobené v CZ. Dodanie do 14 dní.

Certifikované protipožiarne dvere podľa SK legislatívy, vyrobené na Slovensku. Dodanie do 20 dní.

Ďaľšie dodanie a montáž protipožiarnych dverí EW30 D1 s umiestnením do oceľovej zárubňe zabudovanej do betónu + komplet SK dokumentácia a montáž odborne spôsobilou

...

Partnerské weby

http://www.kutilshop.sk/
fire-shop.sk
http://www.lezeckyshop.sk/
sportove-pohare.sk
hasicskestriekacky.sk

Naše služby

Predaj, kontroly a servis hasiacich prístrojov a hydrantov

Predaj, kontroly a servis hasiacich prístrojov a hydrantov

Vykonávame kontroly, servis hasiacich prístrojov a hydrantov, hadíc v súlade s platnou legislatívou na území SR. V rámci predaja hasiacich prístrojov, hydrantov a hadíc patríme medzi najväčších distribútorov na Slovensku a tým Vám môžeme poskytnúť najlepšiu cenu.

Ochrana pred požiarmi - školenia, výcvik, poradenstvo, budovy

Ochrana pred požiarmi - školenia, výcvik, poradenstvo, budovy

V našej činnosti nemôže chýbať aj kvalitné školenie profesionálnymi lektormi na úseku ochrany pred požiarmi, napr. vstupné a opakované školenia zamestnancov, školenie protipožiarnych hliadok, školenia na činnosť so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru, protipožiarne asisstenčné hliadky ...

Engineering kolaudácií

Engineering kolaudácií

Dozrieme odborným okom na Vašu stavbu a realizáciu na úseku ochrany pred požiarmi. Poznáme veľa prípadov, kde až po obhliadke štátneho požiarneho dozoru zistíte, že potrebujete nainštalovať požiarne a požiarnotechnické zariadenia. Pre realizátorov stavby, investorov poskytujeme poradenstvo a spracovanie Osvedčenia požiarnej konštrukcie.

Dodanie, montáž, kontroly núdzového osvetlenia, protipožiarne nátery a pretupy

Dodanie, montáž, kontroly núdzového osvetlenia, protipožiarne nátery a pretupy

Dodávame a vykonávame aj montáž a kontrolu núdzového osvetlenia v súlade s platnou legislatívou SR, ďalej vykonávame činnosti s odbornou spôsobilosťou - protipožiarne nátery a požiarne odolné prestupy cez konštrucie.

Servis a oprava hasičských čerpadiel

Servis a oprava hasičských čerpadiel

Ponúkame servis, opravy a aj športové úpravy hasičských čerpadiel (PS 12 až PS 2165cm3), veď naše športové striekačky sú po celom Slovensku.  Ďalej robíme aj opravy ostatných plávajúcich a motorových čerpadiel.

Spracovanie projektov Protipožiarnej bezpečnosti stavieb (PBS)

Spracovanie projektov Protipožiarnej bezpečnosti stavieb (PBS)

Naši špecialisti požiarne ochrany sú pripravení pre kvalitné spracovanie Protipožiarnej bezpečnosti stavby na základe Vami dodaných podmienok. Navrhneme Vám rozumné riešenie a následne to odkomunikujeme na schvaľovacom konaní v rámci požiarnej prevencie.

Dodanie, montáž, kontroly požiarnych uzáverov

Dodanie, montáž, kontroly požiarnych uzáverov

Múdry sa učí na chybách druhých - to platí aj pre pre protipožiarne uzávery. Nieje problém kúpiť napr. protipožiarne dvere, ale pri kolaudácii zistíte čo chýba. My dodávame komplet s platným certifikátom, návodom na kontrolu, montáž, údržbu, denníkom PU, ďalej poskytujeme montáž s našou oprávnenou osobou. Dôležitou súčasti stavby sú aj požiarne odolné pretupy - tie Vám ponúkame aj s kompletnou dokumentáciou a montážou s našou oprávnenou osobou.

Školenia - kurzy prvej pomoci

Školenia - kurzy prvej pomoci

Vykonávanie kurzov prvej pomoci Vám môžeme poskytnúť túto službu, vhodné pre autoškoly, školské zariadenia, hasičské jednotky, zamestnancov ...

FIRE system logo

Fire Academy s. r. o.
Horná 241/29
Žilina 010 03

IČO: 53232607
IČ DPH: SK2121308827

Copyright © FIRE ACADEMY 2024. Created by canalmedia